วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

ไฟล์เสียง Mp3 หลวงปู่พุทธะอิสระบรรยายธรรม

ไฟล์เสียง *.wma
ลำดับ
ชื่อเรื่อง
สถานที่บรรยาย
ปี (พ.ศ.)
1
.
2
อาคารชินวัตร3
15 พ.ค. 2548
3
“ พระธรรมของพระพุทธองค์ จุดประกายจิตดวงใหม่ให้เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ได้อย่างไร ” ราชภัฏสวนดุสิต
18 ก.ย. 2548
4
ขนิกสมาธิ, พิจารณาโครงกระดูก, พิจารณากาย
5
ปฏิจจสมุปบาท ตอน1 ตอน2 บริษัทดอกบัวคู่ 15 ส.ค. 2549
6
รวมบทโศลก
7
ธรรมในเสียงเพลง 1
8
ธรรมในเสียงเพลง 2
9
อบรมวิถีจิต
 9 ธันวาคม 2549
    หลวงปู่เกริ่นนำ  หลวงปู่นำปฏิบัติปรับอิริยาบถ  กราบครูพระกรรมฐาน
    หลวงปู่ชี้แจงขั้นต้นก่อนปฏิบัติ  เริ่มฝึกขีด  จบคืนวันแรก

10 ธันวาคม 2549
    เช้า-เกริ่น-นำปฏิบัต เช้า-นำปฏิบัติ(ต่อ)  เก้าโมงเช้า-ช่วง 1
    เก้าโมงเช้า-ช่วง 2  ตอนบ่าย  ตอนเย็น

11 ธันวาคม 2549
   ช่วงที่1  ช่วงที่2  ช่วงที่3
ศูนย์บำบัดธรรมชาติ
ทองผาภูมิ
จ.กาญจนบุรี 


ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น