วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2554

เสียงรวมธรรมชุดที่ 9 โดยหลวงปู่พุทธะอิสระ

MP3 รวมธรรม ชุด ๙
หลวงปู่พุทธะอิสระ


คลิกฟังเสียง


๑. ความจน 1
๒. ความจน 2
๓. ธรรมะแก้วิกฤติสำหรับประชาชน 1
๔. สัปปายะ 1
๕. สัปปายะ 2
๖. สัปปายะ 3
๗. การสร้างความฉลาดทางอารมณ์
๘. วิธีผ่อนคลายความเครียด
๙. เสียงเทศน์เสียงนินทา
๑๐. นิวรณ์ต้องละ สัปปายะต้องค้นหา จริตต้องศึกษา 1
๑๑. นิวรณ์ต้องละ สัปปายะต้องค้นหา จริตต้องศึกษา 2

๑๒. วิกฤติอีคิว
๑๓.ธรรมาธิปไตยปัญหาของวัยรุ่น
๑๔.ภิกษุกับมาตุคาม
๑๕. อานาปานสติ อิริยาบถบรรพสติ

ขอบคุณข้อมูลจากเวปไซค์กัลยาณธรรม

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น